Al-Mizam to arabskie słowo oznaczające równowagę, zarówno w znaczeniu dosłownym czyli przyrząd pomiarowy jak i przenośnym – osiągnięcie równowagi, sprawiedliwości i harmonii.
Przez tysiące lat język arabski był językiem nauki i matematyki. Przywędrował z Afganistanu i Iranu do Hiszpanii i Afryki Północnej. Społeczeństwo stworzyło w tym samym czasie bardzo odróżniający się styl w sztuce. Wystawa ma na celu połączyć islamską naukę i sztukę i przestawia instrumenty naukowe oraz książki zapożyczone z innych muzeów. To specyficzne zestawienie pokazuje powiązania pomiędzy intelektualną pomysłowością i zdolnościami twórczymi, między królestwem matematycznych realizacji i światem praktycznego rzemieślnika. Wystawa odbywa się przy współpracy Oxford Centre for Islamic Studies w obchody jej 25-lecia.

Museum of History of Science, do 20 marca 2011