Wallingford od początku swego istnienia był ważnym punktem na Tamizie. Miasto zostało ufortyfikowane w czasach saksońskich i było często odwiedzane królów. Dodatkowe umocnienia wprowadził Alfred Wielki w IX w. aby oprzeć się najazdowi Wikingów, które są widoczne do dnia dzisiejszego – otaczające centrum miasta są najlepiej zachowanymi fortyfikacjami w Anglii. Dzięki Wilhelmowi Zdobywcy Wallingford zyskał zamek, który postawiono na jego rozkaz. Zamek był regularną siedzibą rodziny królewskiej aż do epidemii dżumy, która wybuchła w 1349 r. i zabiła znaczną część mieszkańców miasta. Po tym wydarzeniu zamek zaczął powoli popadać w ruinę, przy tym część kamieni przeniesiono do Windsor w celu renowacji tamtejszego zamku.

Mimo to Wollingford Castle był najsilniejszą twierdzą rojalistów w czasie zimnej wojny. Został obrócony w ruinę na rozkaz Olivera Cromwella. Kamienie z ruin posłużyły do budowy wieży kościelnej St Mary-le-More. W wiekach średnich Wallingford zasłynęło dzięki matematykowi Richardowi of Wallingford i kronikarzowi Williamowi Blackstone. W mieście znajdowały się dwie płatne drogi, króre zniszczono w 2001 r.

Wallingford Castle

Wallingford Castle

Wallingford Castle

Jeden z najważniejszych zamków królewskich w dawnej Anglii. Wybudowany prze Roberta D’Oyly w latach 1067-71 na polecenie Wilhelma Zdobywcy (w tym samym czasie co Oxford Castle). Umocnienia dodał Brien FitzCount przed wojną pomiędzy królem Stefanem i Matyldą. W zamku powstało również więzienie zwane Cloere Brien. Znany jako: najlepiej chroniony przez niezwyciężone mury.

Zamek przechodził przez wiele królewskich rąk, wdowa po Henryku V przekazała zamek rodzinie Tudorów. Powstał tutaj St Nicholas’s College, w którym młodzi chłopcy uczyli się śpiewy w chórze. Zamek zniszczony przez rojalistów podczas Wojny Domowej. Dom w stylu gotyckim powstał w 1837 r. zburzony w 1972 r.

Teren zamku obejmujący pozostałości po St Nicolas’s College, kilka sekcji murów oraz wzgórze warowne są otwarte dla publiczności. Dodatkową atrakcję stanowi wspaniały ogród wokół ruin. Wallingford Museum posiada mnóstwo informacji o historii zamku.

Godziny zwiedzania: codziennie
Cennik:Free
Adres: Castle Street, Wallingford, Oxfordshire, OX10 0AL