Martyrs' Memorial

Martyrs' Memorial

Martyrs’ Memorial to neo-gotycki pomnik zaprojektowany prze Sir Georg’a Gilbert’a Scott’a w latach 1841-3. Upamiętnia męczeńską śmierć trzech protestanckich dostojników kościelnych: Thomas Cranmer, arcybiskup Canterbury; Nicolas Ridley, biskup Londonu i Hugh Latimer, biskup Worchester. Rzeźby przedstawiające męczenników są wkomponowane w memoriał. Dodatkowo znajduje się tam inskrypcja mówiącą, że zmarli aby podtrzymać świętą prawdę przeciwko błędom kościoła w Rzymie (against the errors of the Church of Rome).

W 1554 r. w czasie panowania kościoła katolickiego męczennicy zostali zmuszeni przyznać się do wyznawania wiary protestanckiej. Byli przetrzymywani w więzieniu Bocardo, które znajdowało się przy North Gate. Drzwi z ich celi można obejrzeć w wieży St Michael at the North Gate. Uznano ich heretykami i 16 października 1555 r. Latimer i Ridley zostali spaleni na stosie po północnej stronie murów  miasta (obecna Broad Street), a Cranmera zmuszono do oglądania kaźni przyjaciół. Krzyż znajdujący się na drodze znaczy miejsce śmierci męczenników. Rok później Cranmer został również spalony na stosie.

Pieniądze przeznaczone na postawienie Martyrs’ Memorial, pokryły również wybudowanie nawy męczenników (Mertyrs’ Aisle) w pobliskim kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny (Church of St Mary Magdalen), który powstał w XI w.

Adres: St Giles, Oxford, OX1