Radcliffe Camera

Radcliffe Camera

Termin camera z łaciny tłumaczy się jako „pokój”, „pomieszczenie”, „izba”. Barokowa rotunda w stylu palladyńskim zaprojektowana przez Jamesa Gibbsa i wybudowana w latach 1737 – 1749 dla biblioteki uniwersyteckiej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 40,000 funtów i był spuścizną po zmarłym w 1714 r. Johnie Radcliffie (sławnym lekarzu).

Po przeniesieniu biblioteki do innego budynku, Radcliffe Camera zaczął pełnić funkcję dodatkowej czytelni Bodleian Library. Budynek zawiera dwie czytelnie, używane głownie przez studentów. Przechowane są w niej książki z zakresu języka angielskiego, historii i teologii. W podziemiach Radcliffe Square znajduje się miejsce dla około 600,000 książek.

Nieudostępnione do zwiedzania.
Kontakt:
tel: 01865 277000
adres: Radcliffe Square, Oxford, OX1 4AJ