Lewis Carroll

Lewis Carroll

Lewis Carroll, a właściwie Charles Lutwidge Dodgson (1832 – 1898) był synem anglikańskiego duchownego, Charlesa Dodgsona. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Oksfordzkim i w latach 1855–81 był wykładowcą w Church College. W 1877 roku przyjął święcenia diakonatu w kościele anglikańskim. Na stałe mieszkał w Oksfordzie, a jedyną podróż zagraniczną odbył w 1867 roku do Moskwy i Petersburga (po drodze odwiedził Wrocław, Gdańsk i Warszawę).

Jako matematyk był autorem około 250 prac naukowych z zakresu matematyki, logiki i kryptografii. Interesował się zagadkami matematycznymi i grami liczbowymi, opracowując ich zasady. Swoje publikacje zawodowe podpisywał właściwym imieniem i nazwiskiem, pseudonimem posługując się wyłącznie w twórczości artystycznej.

Carroll uważany jest również za najlepszego XIX-wiecznego dziecięcego portrecistę i jednego z prekursorów fotografii artystycznej.

Carroll zadebiutował w 1856 roku poematem Solitude (Samotność) w humorystycznym czasopiśmie „The Train”. Jednak najbardziej znanym  utworem jest  Alicja w Krainie Czarów (Alice’s Adventures in Wonderland) i jej kontynuacja Po drugiej stronie lustra (Through the Looking-Glass). Obie te książki, mieszające elementy baśniowe i realistyczne, pełne absurdu i groteski, zdobyły wielką popularność wśród dziecięcych i dorosłych czytelników. Za pierwowzór postaci Alicji uważana jest Alice Liddell, córka dziekana oksfordzkiego kolegium Christ Church i wicerektora Uniwersytetu Oksfordzkiego, Henry’ego George’a Liddella.

Carrol jest też autorem dwóch poematów absurdalnych Wyprawa na żmirłacza (The Hunting of the Snark) oraz Jabberwocky, w którym stworzył wiele neologizmów oraz nowych form gramatycznych.

Carrol opublikował także dwie powieści dla dorosłych: Sylvie and Bruno oraz Sylvie and Bruno Concluded.

Od wykonania swojej pierwszej fotografii w 1856, przez kolejnych 25 lat, fotografia stanowiła jedno z jego najważniejszych zajęć i szacuje się, że w sumie wykonał ich około 3000, z których większość stanowiły portrety wykonane w technice kolodionowej. Wbrew obiegowym opiniom autor Alicji w Krainie Czarów nie fotografował wyłącznie dzieci – ich zdjęcia stanowią 50% wszystkich, pozostałe przedstawiają osoby dorosłe, rodzinę autora, pejzaże, martwe natury itp.  Zmarł w wieku 65 lat w Guildford.