1500r. p.n.e. – hodowcy bydła oraz farmerzy budują ogromne, okrągłe kurhany na terenie dzisiejszej Port Meadow. Natomiast w epoce żelaza widok usiany jest małymi farmami.

3 w. n.e. – Rzymianie wyrabiają produkty garncarskie na tych terenach.

400r. – najemnicy z Niemiec i Saxonii, którzy zaciągnęli się do rzymskiej armii, osiedlają się na terenach obecnego Oksfordu. Ich potomkowie stają się właścicielami farm.

730r. – zgodnie z legendą, pierwsze opactwo w Oksfordzie ufundowane przez św. Frideswide powstaje w miejscu obecnego Christ Church.

912r. – pojawia się pierwsza pisana wzmianka o Oksfordzie w „Anglo-Saxon Chronicle”.  Miasto znajduje się pod rządami króla Edwarda Starszego, syna króla Alfreda, który obwarował miasto i broni ziemie przed Duńczykami.

1071r. – Robert D’Oilly, niemiecki gubernator Oksfordu, stawia zamek w zachodniej części miasta.

XII w. – Oksford staje się sławny dla duchownych zgłębiających wiedzę. Męskie klasztory zapewniają miastu dobrobyt i stabilizację. Ekonomia rozwija się wraz z rodzącym się uniwersytetem.

1129r. – powstaje najważniejszy i największy ośrodek Augustianów w Anglii – opactwo Osney wybudowane przy dzisiejszej Botley Road.

1130r. – Henryk I Beauclerc (syn Wilhelma Zdobywcy) stawia pałac Beaumont zaraz za północną bramą miasta.

1199r. – Król Jan przyznaje miastu status królewski, powstaje lokalny rząd i gildia. Miasta posiada prawo do samodzielnego rozwoju.

1200r. –  założono pierwsze stowarzyszenie uczonych.

XIII w.– powstają pierwsze uczelnie ufundowane przez bogatych biskupów. Szkoły są dostępne tylko dla członków zamożnych rodów.

1226-40 – rozbudowa murów miasta.

1349r. – dżuma (czarna śmierć) zabija 1/3 mieszkańców miasta.

10 lutego 1355r. – dyskusja w tawernie Swindlestock dotycząca piwa pomiędzy mieszkańcami miasta, a dwoma studentami przeradza się w 2-dniową bijatykę, podczas której ginie studentów i 30 mieszkańców miasta. Od tego czasu obchodzi się dzień św. Scholastyki ( St Scholastica Day).

1361r. – John Wycliffe, dziekan Balliol College, wygłasza kazanie o korupcji w kościele, które powtarzane jest w całej Europie.

1379r. – New College jest pierwszą uczelnia ze studiami licencjackimi.

1400r. – Oksford jest jednym z największych miast Anglii. Populacja wynosi 6000 mieszkańców w tym 1500 studentów.

1426r. – powstaje Divinity School.

1478r. – pierwsza książka (The Bible) wydrukowana w Oksfordzie.

1488r. – Duke Humprey’s Library otwarta.

1490r. – Erazm z Rotterdamu i Thomas More rozwijają ideę humanistyczną w Oksfordzie.

1525r. – Kardynał Wolsey jest fundatorem Cardinal College, zwany później Christ Church, który powstał na miejscu klasztoru św Frideswide.

1536r. – przewrót religijny w Anglii niemal doprowadza do upadku Uniwersytetu. Henryk VIII ratuje uczelnie.

1542r. – powstanie diecezji oksfordzkiej, której centrum stanowi katedra Christ Church.

1555-6 – protestanccy męczennicy Latimer, Ridley i Cranmer giną śmiercią męczeńską.

1558 – 1603 -prężny rozwój miasta pod patronatem królowej Elżbiety I.

1602r. – Duke Humprey’s Library otwarta dla publiczności pod nazwą Bodleian Library.

1613r. – powstaje Old Schools Quardangle, część Bodleian Library.

1621r. – Ogród Botaniczny utworzony na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego na przeciwko Wieży Magdaleny (Magdalen’s Tower).

1642-5 – wojna domowa. Oksford jest centralą armii królewskiej.

1646r. – miasto oblężone przez generała Fairfax i jego armię parlamentarzystów.

1650r. – założyciele Towarzystwa Królewskiego (The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) w Londynie spotyka się regularnie w Wadham College

1664-8 – budowa teatru Sheldonian (Sheldonian Theatre) zaprojektowanego przez Christopher’a Wren’a.

1670r. – wielka rozbudowa uczelni.

1715r. – Hawkmoor’s Clarendon Building przeznaczony dla Oxford Uniwersity Press.

1748r. – Radcliffe Camera wybudowana zgodnie z projektem Jamesa Gibbs’a.

1771r. – utworzono zarząd dróg (Paving Commision). Zniszczono część zabytkowego Oksfordu na rzecz ulepszenia ruchu ulicznego w centrum miasta.

1790r. – tani węgiel dostarczany jest z Midlands kanałem oksfordzkim z Coventry do Oksfordu.

1830r. – Oxford University Press przeniesiony na Walon Street.

1833r. – John Keble (czołowy działacz Ruchu Oksfordzkiego) wygłasza słynne kazanie o narodowych odstępstwach.

1844r. – linia kolejowa łączy Oksford z Didcot.

1853r. – reforma uniwersytetu.

1860r. – Uniwersyteckie Muzeum Historii Naturalnej (University Museum of Natural History) otwarte.

1879r. – utworzono dwie pierwsze uczelnie żeńskie: Lady Margaret Hall i Somerville.

1913r. – William Morries otwiera fabrykę samochodów w Cowley.

1956r. – zaprojektowano pas zieleni wokół Oksfordu, którego zadaniem jest spowolnienie rozbudowy miasta.

1996r. – Wafic Said urodzony w Syri biznesman przeznacza 20 milionów funtów na budowę Oxford Bussines School.

1999r. – Cornmarket Street zamknięta dla ruchu drogowego i zamieniona w deptak publiczny.

2000r. – odbywa się pierwszy Cowley Road karnawał.

2003r. – wielotysięczny tłum protestuje przeciw wojnie w Iraku.

2004r. – Dr John Hood z Nowej Zelandii  zostaje pierwszym nie-angielskim vicerektorem w historii uniwersytetu.

2005r. – Oksford znajduje się na 4 miejscu na liście najlepszych uniwersytetów na świecie za Harvardem, MIT i Cambridge.

2006r. – St Hilda’s College – ostatnia żeńska uczelnia otworzyła drzwi dla studentów płci męskiej.