Church of Peter in the East

Church of Peter in the East

Church of Peter in the East powstał w czasach saksońskich i około V w. został nazwany Church of S. Pietro in Vincoli in Rome. Podczas budowy zamku w Oksfordzie nazwę kościoła zmieniono na obecną z powodu pobliskiego usytuowania bramy wschodniej miasta. Przetrwały niewielkie partie murów z czasów normańskich, które wybudowano w 1140 r. za czasów Roberta D’Oilly, który pełnił w tym czasie funkcję gubernatora Oksfordu. W 1266 r. król Henryk III przekazał kościół Walterowi de Merton, który był założycielem Merton College.

Dziś Church of Peter in the East jest biblioteką pobliskiego Edmund Hall. Nad kościołem góruje wieża z XIV w. , krypty pochodzą z XII w. Podczas wojny lokalni mieszkańcy używali jej jako schronu, ale Oksford nie był właściwie nigdy bombardowany. W krypcie można podziwiać wspaniałe napisy gdzie litery są podzielone smokami. Większość witraży pochodzi z XIV w., a drzwi do wieży z XVI w.
The Lady Chapel zwana również kaplicą północną została wybudowana w XIII w. przez Edmunda Rich (później został arcybiskupem Canterbury), który był rezydentem akademika. Nazwa St Edmund Hall pochodzi właśnie od jego imienia. Witraże pochodzą z XIII i XIV w.

Cennik:bezpłatnie (można zwiedzić krypty ale trzeba poprosić portiera o klucz, przyda się latarka)
Adres: New Inn Hall Street Oxford OX1 2DL