Trzy rzeczy zostały z raju:

gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.”

Dante Aligieri

W odpowiedzi na wielokrotnie artykułowane w rozmowach z młodymi rodzicami potrzeby dotyczące rozwiązania problemu z adaptacją małych dzieci do trudnych warunków emigracyjnych, powstała myśl o powołaniu do życia profilowanej placówki przedszkolnej. Polskie sobotnie Przedszkole Smoka Obiboka jest więc odpowiedzią na olbrzymi problem związany z kształtowaniem prawidłowej mowy dziecka i jej prawidłowym rozwojem w środowisku emigracyjnym. Program pracy z dziećmi został zatem tak opracowany, aby podczas zajęć były wdrażane – oprócz zajęć ogólnorozwojowych – elementy logopedii i aby można było się skupić na indywidualizacji profilaktyki i korekcji zaburzeń mowy. Dlatego właśnie nowopowstałe przedszkole będzie wyróżniał kameralny charakter sprzyjający takiej metodzie pracy.

W przypadku dzieci dwu- lub wielojęzycznych, u których w tym momencie pierwszym językiem jest język polski, jest to nieodzowny proces, który rzutuje nie tylko na prawidłowy rozwój mowy, ale również na harmonijny proces rozwoju dziecka z uwzględnieniem aspektu emocjonalnego.

Należy pamiętać, że proces mówienia jest ściśle powiązany z rozwojem psychofizycznym, wieloma skomplikowanymi czynnościami aparatu mowy, który rozwija się wolniej od ogólnej sprawności motorycznej dziecka. Dlatego opanowanie słownego sposobu porozumiewania się z otoczeniem jest podstawową potrzebą rozwoju.

Istota rzeczy sprowadza się więc tym samym do „czyszczenia przedpola”, to jest, do takiego wyćwiczenia i skorygowania aparatu mowy, aby stał się on fundamentem, na którym bez obaw będzie można oprzeć cały proces kształtowania mowy dziecka i w następnej kolejności wprowadzenie języka angielskiego. Gdy bowiem w otoczeniu dziecka w momencie niewykształcenia się mowy, pojawiają się dwa lub nawet trzy kody językowe, w dużej większości powoduje to zaburzenie całego procesu mówienia, a co za tym idzie całego rozwoju.

Jako integralną – ale zarazem fundamentalną – potraktowano, w przygotowanym programie, zasadę bieżącego zaangażowania rodziców w proces pracy przedszkola. Dlatego mamy nadzieję, że nasze – jakże potrzebne przedsięwzięcie – spotka się aprobatą i życzliwym zainteresowaniem społeczności polskiej w Reading i okolicznych miejscowościach.

Otwarcie przedszkola już w Sobotę 07/03/2015 o godzinie 12:00 – serdecznie zachęcamy rodziców do zapisywania swoich pociech.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na Drzwi Otwarte, które odbędą się dnia 07/02/2015 o godzinie 19:00 w placówce naszego przedszkola.

Przedszkole Smoka Obiboka w Reading

Przedszkole Smoka Obiboka

Budynek “Bubbles Nursery”, Whitley Wood Lane, Whitley Wood, Reading, RG2 8PN

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.smokobibok.co.uk oraz pod numerami telefonów:

044 7514 127 779; 044 7878 609 750 ; 044 7791 948 539

email: przedszkolereading@gmail.com

Leaflet Smok Obibok