Przypominamy, ze można się już rejestrować do glosowania do Wyborów Parlamentarnych . Termin rejestracji na glosowanie korespondencyjne do 7 października.
Nie zwlekaj – rejestruj się już dziś!

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że termin głosowania został wyznaczony na 25 października 2015 roku (niedziela). Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00 czasu miejscowego.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą
może oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP osobiście lub drogą korespondencyjną.

Osobiście – w lokalach obwodowych komisji wyborczych, (lista obwodowych komisji wyborczych wraz z adresami poniżej); rejestracja do głosowania osobistego będzie możliwa najpóźniej do czwartku, 22 października 2015 r.

Korespondencyjnie – rejestracja do głosowania korespondencyjnego będzie możliwa najpóźniej do środy, 7 października 2015 r.

https://ewybory.msz.gov.pl/