Wyjątkowo ciekawa wystawa jest prezentowana w Muzeum Nauki. W dniach 11 maja do 9 września 2012 można podziwiać wspaniały wybór XVI-wiecznych manuskryptów, globusów oraz instrumentów badawczych. Wyjątkowy model układu słonecznego wykonany przez Johannesa Schöner’a (XVI-wieczny naukowiec, który odegrał znaczącą rolę w wydarzeniach, które doprowadziły do wydania dzieła Kopernika „De revolutionibus” w 1543 r.).

Wystawa pokazuje, że w XVI wieku naukowcy tworzyli i używali wiele precyzyjnie wykonanych pięknych urządzeń. Wnikając w wyjątkowy klimat wystawy na temat astronomicznego rzemiosła, rewolucyjna teoria Kopernika o ruchu planet nabiera nowego znaczenia. Dodatkowo data wystawy zbiega się z obchodami 500. rocznicy urodzin słynnego kartografa Gerarda Mercator, którego mapę świata używamy po dziś dzień. Globusy oraz modele układu słonecznego wykonane przez Mercator’a przedstawione na wystawie, są własnością muzeum w Greenwich. Ponadto wystawa prezentuje własnoręcznie wykonaną przez Mercator’a adnotację na kopi książki Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”.

Wystawa pokazuje również instrumenty astronomiczne oraz książki należące do Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego między innymi „Astronomicum Caesareum” Petera Apian’a.
Wystawa powstała dzięki współpracy z MHS oraz Królewskim Towarzystwem Astronomicznym.

The Renaissance in Astronomy / Renesans w astronomii

Nazwa oryginalna wystawy: The Renaissance in Astronomy

Museum of History of Science, 11 maja do 9 września 2012