Flesh and Bone

Flesh and Bone

Jedna z najznakomitszych wystaw ostatnich czasów. Dwaj giganci 20-wiecznej Europy: Francis Bacon i Henry Moore w Ashmolean Museum. Ponad 60 prac (w tym niektóre rzadko wystawiane publicznie) pozwoli poznać malarstwo figuratywne Bacon’a, który dopiero po 1950 roku wykształcił swój własny styl.  Tematem jego obrazów był człowiek samotny, wyobcowany, znajdujący się nierzadko w sytuacji zagrożenia. Jego obrazy pełne są nadrealnych perspektyw, dramatyzmu i teatralnej ekspresji (deformacja postaci, nieokreślona przestrzeń, żywe, intensywne barwy).

Oraz wyjątkowe rzeźby i rysunki Moore’a, który w latach 30-tych był jedną z najważniejszych postaci w sztuce angielskiej, a już w następnej dekadzie także światowej. Jego prace wywierały istotny wpływ na całe pokolenia rzeźbiarzy. Głównym ich tematem była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie, i w syntetycznej formie. Rysunki Moore’a tematycznie zbliżone są do jego rzeźby. Przedstawiają one głównie postać ludzką, także w najbardziej typowej dla Moore’a pozie odpoczywającego człowieka. Jego szkice, podobnie jak rzeźba, także wkraczają na drogę abstrakcji, co jest szczególnie widoczne w pracach z lat 40.

Ashmolean Museum

12 września 2013 – 19 stycznia 2014